A5:192

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Lundhbyen ähr itt cronehemman
                                           6 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret            9 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret        8 1/2 tunna
D.         En wret till samma åhr           1 5/8 tunnor
E.         Höö aff Stoor engen              16 laß
F.         Höö aff lille engen                  6 laß
G.         En engh till Raaßbo prästegårdh,
             tienligh till åker, specificerat
             folio 193
H.         En bestehaga1

(Karttext:)

Nycklebolß ägor på denna sidan
Westerstadz ägor på denna sidan
Lermylla
Kalfwe teppa
Ler mylla
Grund jordh
Ler mylla
Prästebolß ägor på denna sidan
Leer mylla
Scala ulnarum


1 Fel för beteshaga?