A5:193

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Raasbo prestegårdh
B.         Vthsäde det ena åhret i södher giärdet         18 tunnor
C.         Vthsäde i norra giärdet till samma
             åhr                                                             17 tunnor
D.         En wret till samma åhr, både medh
             brukat och obrukat åker                              2 tunnor
E.         Vthsäde det andra åhret i westra giärdet      18 tunnor
F.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr              13 tunnor
G.         Höö aff Norr engen                                     57 laß
H.         Höö aff Södher engen                                 30 laß
             Höö aff Nykell engen, affrijtat och
             noterat medh G folio 192                            20 laß
             En hestehagha till prästegårdhen
             hwilken duger till åker, affrijtat
             och noterat medh H folio 192
I.           En engesfiäll till samma gårdh                       2 laß
             En enges fiäll till samma gårdh på
             Kråckengen, affrijtat och noterat medh K
             folio 200                                                     2 laß
             En engesfiäll i Elians byen i Kijlß sochen
             till denna gård, affrijtat och noterat
             medh G folio 233                                        6 laß
             En engesfiäll till samma gårdh i Skal-
             lerberget i Kijllz sochen, affrijtat och
             noterat medh <...> folio 216               14 laß
K.         Klåckeregården
             En åker fiell till denne gården, hwilken ähr
             affrijtat och noterat medh NB folio 194       4 1/2 tunna
             En enges fiäll till samma gårdh, hwilken
             ähr affrijtat och noterat med Q folio 194     14 laß

(Karttext:)

Lundhby ägor
Grund jordh
Swagh jordh
Leer mylla
Lundhby ägor
Leer mylla
Ler mylla
Westerstaa ägor
Grund jordh
Skeches ägor
Beteßhaga
Grundh jordh
Kalffwe teppa
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Raasbo kyrkia
Leyestaa ägor
Skeches ägor
Grund jordh
Gåwesta ägor