A5:196

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Nyklebolet ähr itt cronehem-
             man                     4 öresland
B.         Vthsäde det ena åhret til detta
             hemman                                    11 3/4 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till
             samma hemman gårdh               10 1/2 tunna
D.         Höö aff engerna tillhopa             8 laß

(Karttext:)

Grund jordh
Örkulla ägor
Betes haga
Grund jordh
Hård wald
Grund jordh
Ler mylla
Leer mylla
Präste bollz engh på denna sidan
Westersta ägor på denna sidan
Leer mylla ägor
Hård wald
Grundh jord
Grund jordh
Lundhby ägor
Scala ulnarum