A5:197

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

             Desze wreter ligga till Wester-
             stadh och ähra specificerade som effter fölier

A.          En wret specificerat folio
B.          En enges hagha specificerat folio
C.          En wret specificerat folio
D.          En wret specificerat folio
E.           En wret specificerat folio
F.           En wret specificerat folio
G.          En wret specificerat folio
H.          En heste hagha specificerat folio                   198
I.            En enges hagha specificerat folio
K.          En wret specificerat folio
L.           En wret specificerat folio
M.          En heste hagha specificerat folio
N.          En wret specificerat folio
O.          En wret specificerat folio

(Karttext:)

Swagh jordh
Swagh jordh
Swagh jord
Swagh jordh
Swagh jordh
Swag jord
Swag jord
Swag jordh
Swagh jordh
Swagh jordh