A5:2-3


(Rubrik:) Waxala häradh         Dannmark sochn.

Notarum Explicatio

A.      Stoora Söderby ähr 4 hemman
          alle tillhopa                              27 öris landh
B.      Vthsäde i det gärdet som ähr medh B
          noterat                                    30 tunnor
C.      Vthsäde i det andra gärdet som
          ähr medh C noterat                  28 tunnor
D.      Stora engen hårdhwall              48 laß
E.       Lilla engen och hårdhwall         30 laß
*        Twå engeß fiällar till                 16 laß

                Specialis Explicatio

1.       Dänn wästera gården ähr vnder
          Dannewijken och ähr               8 öris land
          Vthsäde dät ena åhret till dänne
          wästera gården                        6 3/8 tunnor
          det andra åhret                        6 tunnor
F.       En åkerwret till wästergården  1 1/4 tunna
G.      En åkerwret till samme gårdh   3/8 tunnor
          Hårdhwalz engh till denn wästera
          gården när medelmåttigh gräß-
          wäxt1 ähr widh paß                 20 laß

2.       Dänn andre gården ähr crone hem-
          man och ähr                            11 öris land
          Vthsäde det ena åhrett             8 7/8 tunnor
          Det andra åhret                       8 1/4 tunna
H.      En åker wret till                       1 tunna
I.        Tiänligit till åker                       3/4 tunne land
          Höö till denne gården               28 laß

3.       Dänn tridie gården ähr och cro-
          ne hemman                              9 öris land
          Vthsäde dät ena åhret              7 1/4 tunna
          det andra åhret                        6 3/4 tunnor
          En åker wret till                       1/4 tunna
L.       En åker wret till samme gård   1/2 tunna
          Höö till                                    23 laß

4.       Dänn fiärden ähr crone, lijka med
          den tridie gården i öretal och ägor.
M.      En åker wret till 4 gården         1/2 tunna
N.      En åker wret till                       1/4 tunna

                Notarum Explicatio

O.      Engeß fiällar till Nontuna specificerat
          på Nontuna affrjtningh folio 11.
P.       Engeß fiäll till Eekeby specificerat fol. <...>
Q.      Engeß fiellar till Lilla Söderby specificerat fol. 4.
R.      Engeß fiellar till Wallby specificerat fol. 9.
S.      Engeß fiellar till crone hemma-
          net i Dannmarks kyrkebyn och
          ähre specificeradhe folio 15.
T.      En engeß fiäll till Edeby.
         Till Stora Söderby ähr skogh till
          wedh och gärdßle, mulebete till
          nötorfften.

(Karttext:)

Hammar by egor på denna sidan.
Lilla Söderby ägor på denna sidan.
Leer jord
Sand mylla
Scala ulnarum

1 medelmattigh graßwäxt ms