A5:20-21

(Rubrik:) Waxala häradh        Danmark sochn

       Notarum Explicatio

A.    Norreby är 3 hemman, alle tilhopa    29 1/3
                                                          öreslandh.
B.     Vtsede i gerdet med B noterat   47 3/4 tunna
C.     J det gerdet med C noterat        37 1/4 tunna
D.     Hårdwals höö aff by engen        14 laß
E.      Hårdwals höö aff lilla engen       16 laß

       Specialis Explicatio

1.      Den förste gården är crone
                                     13 örislandh.
         Vtsäde det ena åhret         21 1/8 tunna
         Det andra åhret                 16 1/2 tunna
         Hardwals engh till              13 laß

2.      Den andre ähr crone          11 örisland
         Vtsede det ena åhret         17 7/8 tunnor
         Det andra åhret                 13 15/16 tunnor
         Höö till                              11 laß

3.      Den tridie garden är skatte,
                                            5 1/3 örisland
         Vtsäde det ena åhret    8 5/8 tunna
         Det andra åhret            6 3/4 tunna
         Höö till                        5 laß

         Skogh och mulebete jntet.

(Karttext:)

Helleby ägor
Kumla ägor
Löötz ägor
Löötz ägor
Lermylla
Kumla ägor
Kumla ägor

(s. 21)

Stånby ägor
Kalffuetäppa
Pläninge ägor.
Leermylla
Gnijsta ägor
Kumla ägor
Helleby ägor
Scala ulnarum