A5:201

(Rubrik:) Raasbo sochn

          Notarum Explicatio

A.         Kråkebolet ähr itt frelse-
             torph vnder Hagha och ähr vptagit
             på Öster Walby ägor och råder intet
             mer än som in om stångh och stöör
B.         Vthsäde till torpet det ena åhret               3 1/2 tunna
C.         Vthsäde det andra åhret till samma torp   3 tunnor
D.         En wret i engen                                       3/4 tunnor
E.          Obrukat åker i samma engh                    1/4 tunna
F.          Höö aff engen                                         8 laß
G.         Enges tegarna aff Cattengen, speci-
             ficerade folio 203
H.         Cattengen, specificerat folio 203
I.           Obrukat åcker i norre giärdet,
             specificerat folio 203
K.         En wret, specificerat folio                       203
L.          En wret, specificerat folio                       203
M.         En wret, specificerat folio                       203
N.         En wret, specificerat folio                       203
O.         En obrukat wret, specificerat folio          203
P.          Twå obrukade wretar, specificerat folio 203
Q.         En wret, specificerat folio                       203
R.         En wret, specificerat folio                        203
S.         En obrukat wret, specificerat folio           203
T.         En enges hagha, specificerat folio            203
V.        En enges hagha, specificerat folio            203

(Karttext:)

Beteß hagha
Swag jordh
Beteß haga
Ler mylla
Leer mylla
Swagh jordh
Swagh jordh
Håffz ägor på denna sidan