A5:208

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Kräby ähr 3 hemman
             alle tillhopa     24 öresland
B.         Vthsäde till hele byen i Åågierdet             18 tunnor
C.         Vthsäde i lilla giärdet til samma åhr           7 1/2 tunna
D.         Vthsäde det andra åhret i Kråke gierdet   22 tunnor
E.          Obrukat åker i samma gierde                   4 tunnor
F.          Hårdewalß höö aff Memarkz engen       40 laß
G.         Höö aff by engen                                     34 laß
H.         En obrukat åker fiell i Kråke-
             gierdet, ligger till Ströya

                   Till denne byen ähr skogh
                   och mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr skatte 9 öresland
             Vthsäde till detta hemanet det
             ena åhret                                                9 9/16 tunnor
             Vthsäde till samma hemman det
             andra åhret                                             8 1/4 tunna
             Obrukat åker i samma gierde                  1 1/2 tunna
I.           En vthiordz fiell till detta hemmanet
             i samma giärdet                                       1/2 tunna
             Höö aff både engerna tillhopa                  28 laß

     2.     Millan gården ähr frelße  9 öresland
            
Lijka medh norre gården i
             åker och engh
K.         En vthiordz fiell i Kråke gierdet
             till samma gårdh                                      1/2 tunna

     3.     Södergården ähr frelße  6 öresland
             Vthsäde till detta hemmanet det
             ena åhret                                                6 3/8 tunna
             Vthsäde till samma hemman det
             andra åhret                                             5 1/2 tunna
             Obrukat åker i samma gierde
             till samma åhr                                          1 tunna
             Höö aff både engerna tillhopa                  18 laß

(Karttext:)

Nibbela ägor på denne sidan
Westerstaa engh på denna sidann
Swagh jordh
Swagh jordh
Ströya ägor
Ler mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Grundh jordh
Grund jordh
Ströya ägor på denne sidan