A5:212

(Rubrik:) Raasbo härad

          Notarum Explicatio

A.         Eby ähr itt cronehemman     8 öreßland
B.         Vthsäde det ena åhret                     17 tunnor
C.         Vthsäde i östra giärdet                    7 tunnor
D.         Vthsäde1 i östra giärdet                   9 tunnor
E.          Höö aff byängen                             36 laß

                Till alla hemman ähr skogh och
                mulebete lijtet.

(Karttext:)

Tibbella ägor
Tibbella ägor
Leer mylla
Leer mylla
Tibbella ägor
Helgeby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Örkulla ägor
Moo jordh
Leer mylla
Moo jordh
Ostanåh ägor

1 vthsade ms