A5:213

(Rubrik:) Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Ostanåh ähr1 itt frelstörph
B.          Vthsäde det ena åhret                  3 tunnor
C.          Vthsäde det andra åhret               2 3/4 tunnor
              J Skallerberget haffuer [en] Östanåh en fierde
              part och det andra kommer Åhrby herre-
              gårdh till och ähr specificerat folio 216
D.          En engh till Tibbella, specificerat folio 210

(Karttext:)

Eby ägor
Grund jordh
Leer mylla
Tibbella ägor
Grund jordh
Årrebolß ägor
Westersta ägor
Scala ulnarum

1 ahr ms