A5:216

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

             Skallerberget ähr itt frelsetörph, en fierdepart
             till Ostanåh och den andhre vndher Åhrby1
             Vthsäde till törpet i stora wreten                  1 1/8 tunna
             J norre wreten till  sama åhr                         3/8 tunnor
             Vthsäde i dhen andre wreten                       3/4 tunnor
             Vthsäde i södra wreten                               3/8 tunnor
             Höö aff engen                                             54 laß
             En enges fiell till Raaßbo prästegårdh,
             huilken ähr specificerat folio 193

(Karttext:)

Suart mylla
Scala ulnarum

1 Ahrby ms