A5:217

(Rubrik:) Raasbo kijll sochen

          Notarum Explicatio

A.         Biörszbolet ähr eet skatte törph    1 öreßland
             vptagit på Tibbella ägor
B.         Vthsäde det ena åhret till törpet             1 3/4 tunnor
C.         Tienligit till åker i samma gierdhe           2 tunnor
D.         Vthsäde till törpet det andra åhret         1 3/8 tunnor
E.          Tienligit till åker j samma gierdhe          2 1/4 tunna
F.          Höö aff linden i samma gierdhe             2 laß
             En enges fiell till samma gårdh, affrijtat
             och noterat medh E folio 218

G.         Skaller bolet ähr eett skatte torph, 8 pengland,
             vptagit på Tibbella ägor
H.         Vthsäde till törpet det ena åhret             1/2 tunna
I.           Obrukat åker det andra åhret                4 tunnor

(Karttext:)

Leer mylla