A5:218-219

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Forneby ähr 3 hemman alle tilhopa   18 öresland
B.         Vthsäde till hele byen det ena åhret          27 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret till hele byen       24 1/8 tunna
D.         Höö aff byengen                                      46 laß
E.          En engesfiell till Biörßbolet specifice folio 217
F.          En engesfiell, kommer Åhrby herregårdh till, 2 laß
G.         En engesfiell till Kiölinge, specificerat folio 226

                   Till denne byen ähr skogh till weedh och giärßle,
                   mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Första gården ähr crone            4 2/3 öreßland
             Vth säde det ena åhret                            6 3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                          6 tunnor
             Höö till denne gårdh                                12 laß
             En skogs engh till denne gårdh, affrijtat och
             noterat medh C folio 220                         4 laß

     2.     Andra gården ähr skatte 7 öre och 20 pengland
             Vthsäde det ena åhret                             11 5/16 tunnor
H.         En wret                                                   3/4 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                          10 1/16 tunna
             Höö till denne gårdh                                19 laß
             En skogs engh till denne gårdh, affrijtat och
             noterat medh A folio 220                         3 laß
             En skogs engh till samma gårdh, affrijtat och
             noterat medh D folio 220                         5 laß

     3.     Tridie gården ähr skatte 6 öre och 4 pengland
             Vthsäde det ena åhret                              8 7/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                          7 15/16 tunnor
             Höö till denne gårdhen                            15 laß
             En skogs engh affrijtat och noterat medh
             B folio 220                                             8 laßI.           Yklinghe ähr 4 hemman, alle tilhopa 20 öreßland
K.         Vthsäde till hele byen i westra giärdet      29 tunnor
L.          Vthsäde till hele byen det andra åhret      26 tunnor
M.         Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr         3 tunnor
N.         Höö aff alla engerna tillhopa                    60 laß

     4.     Fierde gården ähr skatte 4 1/2 öreßland, till denne
             gårdh ähr en vthiordz fiell 4 pengland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdhen  6 1/2 tunna
O.         Vthsäde på fiellen i samma gierdhe          7/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                          6 1/2 tunna
             Höö aff byengen                                     13 laß
             Höö aff en skogs engh, affrijtat och note-
             rat medh E1 folio 220                              6 laß

     5.     Fempte gården ähr skatte 4 1/2 öreßland
             En vthiordz fiell till denne gårdh   4 pengland
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret  6 1/2 tunna
P.          Vthsäde på fiellen i samma gierdhe
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh 6 1/2 tunna
             Höö2 aff byengen                                    13 laß

     6.     Siette gården ähr accademiae 6 öreßland
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret  8 11/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret till samma gårdh 8 11/16 tunnor
             Höö till denne gårdh                                18 laß

     7.     Siunde gården ähr frelße 5 öreßland, Stentorpet benämndh.
             Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret   7 1/4 tunna
             Vthsäde det andra åhret                           7 1/4 tunna
             Höö                                                        16 laß

(Karttext:)

Tibbella ägor på denna sidhan
Grundh jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Tibbella ägor
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Åhrby ägor
Scala ulnarum

1 E tillskrivet med annat bläck eller blyerts, möjligen annan hand ms
2 Hoo ms