A5:22-23

(Rubrik:) Waxala häradh        Dannmark sochn

       Notarum Explicatio.

A.     Lööth och Helleby är 2 hemman både til
                                     hopa                     18 1/3 örisland
         och haffua sin åker och eng i tegeskiffte tilhopa
B.     Vtsäde i gerdet med B noterat           21 1/4 tunna
C.     Vti det andra gerdet med C noterat   21 1/4 tunna
D.     Hårdwals eng till                               30 laß
E.      Hårdwals engh till                             10 laß
F.      Hårdwals engh till                             20 laß

         Skogh och mulebete intit.

       Specialis Explicatio

 1.     Löth ähr itt croneheman         7 1/3 örisland1
         Vtsäde det ena åhret                8 1/2 tunna
G.     En wreet till samma åhr            4 1/2 tunna
         Vtsede det andra åhret             8 1/2 tunnor
         Hårdwals höö till                      24 laß

2.      Hälleby ähr itt skatte hemman
                                     11 örisland2.
         Vtsede det ena åhret     12 3/4 tunnor
H.     En wreet till samma åhr  3 3/4 tunnor
I.       Noch en wreet              1 tunna
K.     Noch en wreet              3/8 tunnor

          Vtsäde det andra åhret 12 3/4 tunnor
          Hårdwalshöö till           36 laß

(Karttext:)

Norby ägor
Kumla ägor
Kumla ägor
Kumla ägor
Leeriordh
Sällinge ägor
Gnista ägor
Leeriordh
Betes hage
Obrukad
Beteß hagar
Gnista ägor
Gnijsta ägor
Gnijsta ägor
Scala ulnarum

1 orisland ms
2 orisland ms