A5:220

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

             Desze enger ligga till Forneby och
             Yklinge och ähra specificerade som effter föllier

A.         En engh specificerat folio
B.         En engh specificerat folio
C.         En engh specificerat folio                  218
D.         En engh specificerat folio
E.         En engh specificerat folio

(Skalstock:)

Scala ulnarum