A5:221

(Rubrik:) Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

             Desze enger ligga till Klyffuinghe och
             ähra specificerade som effterföllier

A.         Noor engen specificerat folio
B.         Quibolß engen specificerat folio      222
C.         Wax engen specificerat folio

(Karttext:)

Kiölinghe ägor på dhenna sidhan