A5:224-225

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

             Desze engier ligga til Kiölinghe
             och ähra specificerade som effterfölier

A.         En engh specificerat folio
B.         En engh specificerat folio
C.         En engh specificerat folio
D.         En engh specificerat folio
E.         En engh specificerat folio
F.         En engh specificerat folio
G.         En vthiordh, Gunnarßbolet benämndh,
             specificerat folio
H.         En engh specificerat folio
I.           Engiar till hele byen
             specificerade folio                                        227
K.         En engh specificerat folio
L.          Tuå enges fieller specificerade folio
M.         Nijo enges fieller specificerade folio
N.         Tuå enges fieller specifice-
             rade folio
O.         Tuå enges fieller specificerade
P.          Tuå enges fieller specificerade folio
Q.         Enger till Jngewasta speci-
             ficerade folio   228
R.         En enges fiell specificerat folio

(Karttext:)

Klyfwinghe ägor på denna sidhan
Scala ulnarum