A5:228

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Jngewasta ähr 3 hemman, alle
             tillhopa            32 öreßland
B.         Vthsäde det ena åhret till
             hele byen                            16 tunnor
C.         Vthsäde i Lunkers gierde till
             samma åhr                          15 tunnor
D.         Vthsäde det andra åhret till
             hele byen                            10 tunnor
E.          J wreten till samma åhr        8 tunnor
F.          J lilla gierdet till samma åhr  5 1/2 tunna
G.         Höö aff byängen                  68 laß
             Till denne byen ähra skogs-
             enger affrijtedhe och notera-
             de medh Q folio 224           38 laß

                Till denne byen ähr skogh
                till wedh och giärßle,
                mulebete till nödhtörfften

          Specialis Explicatio

     1.     Norre gården ähr crone 8 2/3 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh      8 3/8 tunnor
             Vthsäde det andra åhret                          6 5/16 tunnor
             Höö aff byengen                                     29 laß

     2.     Andra gården ähr frelße vnder Hesleby 10 öreßland
             Vthsäde det ena åhret till denne gårdh      9 11/16 tunnor
             Vthsäde det andra åhret til denne gård     7 5/16 tunnor
             Höö till samma gårdh                              33 laß

     3.     Tridie gården ähr skatte 13 1/3 öreßland
             Vth säde det ena åhret till denne gård      12 7/8 tunnor
             Vth säde det andra åhret till
             samma gårdh                                          9 3/4 tunnor
             Höö aff byengen                                     44 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Kiölinghe ägor
Leer mylla
Kalfue teppa
Leer mylla
Grundh jordh
Klyfuinge ägor
Grundh jordh
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Tibbella ägor på denne sidhan