A5:232

(Rubrik:) Raasbo häradh

          Notarum Explicatio

A.         Kullerbolet ähr en skatte vthiordh   1 öreßland
B.         Obrukat åker till samma torph            4 tunnor
C.         Höö aff engerna widh byen                7 laß
D.         ähr ett slåttekiärr                               12 laß

(Karttext saknas)