A5:233

(Rubrik:) Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Eliansbyen ähr itt cronetörph
B.         Vthsäde till törpet                                                          1 tunna
C.         kommer cronan till                                                        10 laß
D.         En enges tegh till Tibbella specificerat                     folio 210
E.          En enges tegh till Tibbella specificerat                    folio 210
F.          kommer en frällßegårdh, Stymbninge benämndh, <till>  6 laß
G.         kommer Raaßbo prästegårdh till, speci-  
             ficerat folio                                                                   193

(Skalstock:)

Scala ulnarum