A5:234-235

(Rubrik:) Raasbo häradh        Raasbo kijll sochn

          Notarum Explicatio

A.         Skreddarebolet ähr itt crone törph    3 öreßland
B.         Vth säde till torpet det ena åhret                8 3/4 tunna
C.         Vth säde till samma torp det andra åhret    8 tunnor
D.         Hårdhewallß höö aff engen                        12 laß


E.         Gräntorpe ähr crone 1 öreßland
F.         Vth säde till torpet det ena åhret                 2 1/2 tunna
G.         Vth säde i södra wreten till samma åhr,
             bådhe medh brukat och obrukat åker        1 tunna
H.         Vth säde det andra åhret till torpet             2 tunnor
I.           J wreten till samma åhr                              1/2 tunna
K.         Höö aff Lång engen                                   5 laß
L.          Höö aff en engeshagha                              3 laß
M.         En kalffueteppa

(Karttext:)

Grund iordh
Leer mylla
Leer mylla
Suagh iordh
Lindh
Suagh iordh
Suagh jordh
Lindh
Suagh jordh
Leer mylla
Beteß hagha
Scala ulnarum