A5:24-25

(Rubrik:) Waxala häradh        Dannmark sochn

       Notarum Explicatio

A.     Lunda är 3 heman                18 öresland
B.     Vtsede det ena åhret             29 tunnor
C.     Det andra åhret                    18 tunnor
D.     Till samma åhr                      9 1/2 tunna
E.      Hård wals eng till                 48 laß

       Specialis Explicatio

         Hwart hemman ähr               6 örisland
             och ähra förlänte till ryttare.
         Vtsäde till hwart hemman det
             ena åhret                          9 5/8 tunnor
         Det andra åhret                    9 1/8 tunna
         Höö till hwardt hemman       16 laß
         Skogh till wedh och gerdzle,
         mulebete till nödtorfften.

      Notarum Explicatio

A.     Wedhyxa är 3 hemman alle till hopa
                                        16 1/3 örsland
B.      Vtsede i gerdet medh <B> noterat     29 tunnor
C.      J det andra gerdet med <C> noterat  24 tunnor
D.      En wreet till samma åhr                      5 tunnor
E.      Höö aff söder engen                           60 laß
F.      Höö aff norrengen                               27 laß
G.      En åkerfiell, kommer Wiggby i Dannmark sochn
                                           till vid fol. 30     2 tunnor
          Skog till wed och gerdzle, mulebete til nödtorfften

       Specialis Explicatio

1.       Den 1 gården är skatte              7 örislandh
          Vtsäde det ena åhret                 12 3/8 tunnor
H.      En obrukat wreet till samma åhr 1 tunna
          Vtsäde det andra åhret              12 3/8 tunnor
I.        En wreet till samma åhr             1/4 tunna
K.      Noch en wreet                          1/2 tunna
          Höö till förste gården                 37 laß

2.       Den andre gården är frälse         6 1/3 öres
                                                                    land
          Vtsäde det ena åhret                 11 3/16 tunnor
L.       En wreet till samma åhr             1 1/4 tunna
M.      Wreet till samma åhr                 1/8 tunna
          Vtsäde det andra åhret              11 3/16 tunnor
N.      En wreet till samma åhr             1/2 tunna
O.      Noch en wreet till samma åhr    1/2 tunna

3.       Den tridie gården ähr skatte 3 öresland
          Vtsede det ena åhret                 5 5/16 tunnor
P.       En wreet                                  3/8 tunnor
          Det andra åhret                         5 5/16 tunnor
Q.      En wreet till samma åhr             1 tunna
          Höö till                                     16 laß

(Karttext:)

Tiocksta ägor
Leermylla
Sandmylla
Grund iord
Leer mylla
Leermylla
Stånby ägor
Sandmylla
Pleninge ägor
Knifzbrunda ähgor

(s. 25)

Kniffzbrunna ägor
Leermylla
Hogsta ägor
Beteß hage
Scala ulnarum