A5:26-27

(Rubrik:) Waxala häradh        Dannmark sochn

       Notarum Explicatio

A.     Tiocksta är 5 hemman, alle tilhopa                                31 1/3 öresland
B.     Vtsäde det ena åhret i gerdet med B noterat                 46 tunnor
C.     Det andra åhret i gerdet med C noterat                         35 tunnor
D.     En wreet till samma åhr                                                 4 tunnor
E.      Hårdwalz engh till                                                         22 laß
F.      Aff Stoor engen 1/2 parten hårdwal, 1/2 parten star    180 laß
G.      En enges fiell till Danmarkz prästegård, specificerad fol. 13.
H.      En enges fiell till Åby i Funbo sochn, specificerad fol. <...>

       Specialis Explicatio

1.      Den 1 gården ähr frälse            6 öres landh
         Vtsede det ena åhret                8 3/4 tunnor
         Det andra åhret                        7 7/16 tunnor
I.       En wreet till samma åhr            3/4 tunnor
         Höö till                                     42 laß

2.      Den andre ähr skatte                12 öresland1
         Vtsede det ena åhret                17 9/16 tunnor
         Det andra åhret                        14 7/8 tunnor
K.     En åker fiell                              7/8 tunnor
L.      En wreet till samma åhr            3/8 tunnor
         Höö till                                     84 laß
M.     En engeshage till                       4 laß

3.      Den 3 gården ähr frälse 6 öreslandh,
         lijka med den förste i öretal och ägor.
N.     En wreet til                               1/4 tunna
O.     En wreet                                  1/4 tunna
P.      En enges [ha]haga till                3 laß

4.      Den 4 gården är crone 3 1/3 öresland
         Vtsäde det ena åhret                4 7/8 tunnor
         Det andra åhret                        4 1/8 tunna
Q.     En wreet till samma åhr            1/4 tunna
R.      Noch en wreet till samma åhr   3/8 tunnor
S.      En åker fiell                              3/8 tunnor
         Höö till                                     24 laß

5.      Den 5 gården är frälse 4 öreslandh
         Vtsede det en<a> åhret            5 13/16 tunnor
         Det andra åhret                        4 15/16 tunnor
T.      En åker fiell till samma åhr        1 1/8 tunna
V.      En wreet                                  1/8 tunna
W.     En enges haga till                      2 laß
          Höö till                                    28 laß
X.      En enges fiell till                        1 laß

          Skogh ingen, mulebete lijtet.

(Karttext:)

Myreby ägor
Lermylla
Danmarkz prästebolz ägor
Löösta ägor
Leermylla
Beteß haghe
Grund iordh
Vbby ägor
Scala ulnarum

1 oresland ms