A5:28

(Rubrik:) Waxala häradh

       Notarum Explicatio

A.     Knifzbrunda är 2 hemman, både til
                         hopa                     16 öresland
B.     Vtsede det ena åhret i B         24 tunnor
C.     Det andra åhret i C                23 tunnor
D.     Hårdwalz höö aff Storengen   70 laß
E.     Aff Lill enghen hardwalzhöö    12 laß

        Skog till wed och gerdsle,
        mulebete till nödtorfften.

       Specialis Exp<l>icatio

1.      Den 1 gården är skatte     8 öresland
         Vtsede det ena åhret       12 tunnor
         Det andra åhret               11 1/2 tunna
         Höö till                           42 laß

2.      Den andre gården ähr skatte 8 öresland
         lijk med den 1 i öretaal1 och ägor

         Till 1:e gårdhen ligger en vthiordh
         1 1/3 öreßland2, huilken ligger i tege skiffte
         i Hugsta giärde noterat medh F,
         folio 31. Der på såås det ena åhret
         2 3/16 tunnor. Det andra åhret medh G
         noterat                            1 7/8 tunnor
         Engh till samma vthiordh 4 laß höö

(Karttext:)

Lunda ägor
Leermylla
Grund iord
Sällinge ägor
Betes hagar
Sand mylla
Leer mylla
Berby ägor
Wedyxa ägor
Scala ulnarum     
1 oretaal ms
2 oreßland ms