A5:34-35

(Rubrik:) Waxalla häradh            Waxalla sochn

       Notarum Explicatio

         Granby ähr 3 ödezhemman stadga jordh,
         brukas aff Vbsala borgare, der aff giörß
         inga owißa pertzeler, ty der till ähr
         huarken engh, skogh eller mulebete
A.     Vthsäde det ena åhret till hele byen             53 tunnor
B.     Det andra åhret brukat och obrukat åker    44 tunnor
C.     J östra giärdet till samma åhr                       20 1/4 tunna
                                                                          117

(Karttext:)

Prästegårdsens ägor på denna sidan
Moo iordh
Moo jordh
Obrukat
Åker
Leer iordh
Obrukat
Åker
Ler jordh
Obrukat åker
Obrukat åker
Leer jordh
Leer iordh
Åker
Lindh
Moo jordh
Moo jordh
Sala ägor på denne sidhan
Scala ulnarum