A5:36

(Rubrik:) Waxala häradh

       Notarum Explicatio

A.     Sala ähr itt frelsehemman vnder Ekeby         8 öreßland
B.     Vthsäde till detta hemman i södra giärdet      27 tunnor
C.     Vthsäde det andra åhret till samma hemman 25 tunnor
D.     Höö till samma hemman                               12 laß

             Till detta hemman ähr skogh intet,
             mul<b>ete lijtet

(Karttext:)

Granby ägor på denna sidhan
Kalfue teppor
Granby ägor på denna sidhan
Leer iordh
Moo jordh
Leer iordh
Vbsala lööt på denna sijdhan
Moo iordh
Scala ulnarum