A5:37

(Rubrik:) Waxala sochn

       Notarum Explicatio

A.     Granbytorph ähr stadga iordh 4 öreßland
B.      Vthsäde till törpet det ena åhret               9 tunnor
C.      Vthsäde till samma törp det andra åhret   9 tunnor
          Till samma torph ähr en fiell i cappelle
          giärdhe och en i Borgare giärdet får samma
          skatt och såås på bådhe fiellerna             2 1/2 tunna
D.      En fiell huilken en Vbsala borgare brukar 2 tunnor

                   Till samma torp ähr huarken skogh,
                   engh eller mulebete.

(Karttext:)

Nyby ägor på denna sijdhan
Gränby ägor på denna sijdhan
Beteß haghar
Godh leer jordh
Leer iordh
Vbsala stadz ägor på denna sijdhan