A5:38-39

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala häradh1

       Notarum Explicatio

A.     Trålösa ähr 3 ödesgårder.
B.     Vthsäde till hele byen det ena åhret       27 3/4 tunnor
C.     Obrukat åker det andra åhret               15 tunnor
D.     Vthsäde på fiellerna i Eka giärde          2 3/4 tunnor
         Vthsäde på fiellerna i Råby giärde,
         affrijtat och noterat medh H folio 42     6 tunnor
E.      Höö aff engen                                     30 laß
         Till samma gårdher ähr skogh och mulebete lijtet

F.      Eeka ähr 2 cronegårder
G.      Vthsäde till hele byen                          34 1/2 tunna
H.      En fiell i Trålößa giärde                      4 tunnor
I.        Vthsäde till hele byen det andra åhret  33 tunnor
K.      Hårdhwallß höö aff Stoor engen          26 laß
L.       Hårdhwallß höö aff Lille engen            12 laß
          Tuå engeßfieller till denne by medh
          och noterade medh D folio 65             1 laß

                    Till denne byen ähr skogh och
                    mulebete lijtet

(Karttext:)

Leer iordh
Leer iordh
Råby ägor på denna sidhan
Leeriordh
Skefwi ägor på denne sidhan
Leer iordh
Moo jordh
Moo iordh
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Trälösa ??? ??? 5 pl.

1 häradh troligen fel för sochn ms