A5:4


(Rubrik:) Waxala häradh

Notarum Explicatio

          Generalis
A.  Lilla Söderby är 2 hemman alla til-
      hopa                    18 örisland
B.  Vtsäde i det gerdet som är med
                    <B> noterat  23 tunnor
C.  Vtsäde i det andra gerdet som
      är med    <C> noterat  22 1/4 tunna
D.  Hårdwalz eng till          30 laß

      Hela byn med vthjor-
     
dar 24 öresland

(Karttext:)

Beteß hage
Scala ulnarum