A5:40

(Rubrik:) Waxala härad

       Notarum Explicatio

A.     Bryllinghe ähr 2 hemman, både
         tillhopa                  24 öreßland
B.     Vthsäde till bådhe hemmanen i
         stora giärdet, bådhe medh brukat
         och obrukat åker         34 1/2 tunna
C.     Vthsäde det andra åhret1 till
         bådhe hemmanen         28 3/4 tunnor
D.     Vthsäde i lilla giärdet till sam-
         ma åhr                         8 3/4 tunnor
E.      Höö aff engen              35 laß

         Till denne by ähr jngen skogh,
         mulebete lijtet

       Specialis Explicatio

    1.  Norre gården ähr crone  12 öreßland
         Vthsäde det ena åhret                19 1/4 tunna
         Vthsäde det andra åhret             18 3/4 tunna
F.      En wret till                                 1 1/2 tunna
         Hårdhwallß höö aff engen          18 laß
         Humblegårdh                             150 stenger

    2.  Södher gården ähr crone 12 öreßland,
         lijka medh norre gårdhen i åker och
         engh
         En wret till                                 1 1/8 tunna

(Karttext:)

Suart mylla beblandat medh moo iordh i bådhe gierderna      
1 ahret ms