A5:41

(Rubrik:) Waxala sochen

       Notarum Explicatio

A.     Skeffwij ähr 3 hemman
B.     Vthsäde till hele byen i stora giärdet               29 3/8 tunnor
         Vthsäde på fiellerna i Walby wreten aff-
         rijtat och noterat medh I folio 46           2 1/4 tunna
C.     Vthsäde det andra åhret i norra giärdet 15 tunnor
D.     Vthsäde i södher giärdet                       14 1/2 tunna
E.      Hårdhewallß höö aff Stor engen           36 laß
F.      Hårdhewallß höö aff  lille engen            13 laß
         Höö aff 5 enges fieller i Walby engh
         afritat och noterat medh H folio 46        9 laß

(Karttext:)

Eka ägor
Moo iordh
Leer iordh
Skielby ägor på denna sidhan
Godh leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Beteß hagha
Scala ulnarum