A5:42-43

(Rubrik:) Waxala härad      Waxala sochn

       Notarum Explicatio

A.     Råby ähr 4 hemman, alle tilhopa 25 2/3 öreßland
B.     Vthsäde till hele byen i stora giärdet         37 tunnor
C.     Obrukat åker i samma giärde                  8 1/4 tunna
D.     Vthsäde det andra åhret i norra giärdet    26 tunnor
E.      Obrukat åker i samma giärde                  5 3/4 tunnor
F.      Vthsäde i södher giärdet till samma åhr   10 tunnor
G.      Hårdhewalß höö till hele byen                140 laß
H.      Fieller till Trålößa huilka ähra specificerade folio 39
                Till denne byen ähr skogh till weedh
                och giärßle, mulebete till nödhtorfften

       Specialis Explicatio

    1.  Norre gården ähr crone              5 1/3 öreßland
         Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret både
         medh brukat och obrukat åker                9 3/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret till samma gårdh
         bådhe medh brukat och obrukat åker      8 9/16 tunnor
         Höö till samma gårdh                              29 laß

    2.  Den andra gården ähr crone, och öde ähr
         Jnga huuß vppå tomptan
         Vthsäde det ena åhret till denne gården
         bådhe medh brukat och obrukat åker      5 7/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret till samma gårdh
         bådhe medh brukat och obrukat åker      5 5/16 tunnor
         Höö till samma gårdh                              18 laß

    3.  Den tridie gården ähr skatte 11 öreßland
         Vthsäde det ena åhret till samma gårdh
         bådhe medh brukat och obrukat åker      19 3/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret                          17 5/8 tunnor
         Höö till samma gårdh                              60 laß

    4.  Den fierde gården ähr crone 4 öreßland
         Vthsäde till denne gården, bådhe medh
         brukat och obrukat åker                7 tunnor
         Vthsäde det andra åhret till samma gårdh
         bådhe medh brukat och obrukat åker      6 3/8 tunnor
         Höö till samma gårdh                              22 laß
         Vthi denne byen ähr en frelße vthiordh 2 öreßland
         Vthsäde det ena åhret                             3 1/3 tunnor
         Vthsäde det andra åhret                          3 3/16 tunnor
         Höö till                                                   11 laß

(Karttext:)

Wittulß engi ägor på denna sidan
Moo iordh
Leer mylla
Leer mylla
Suagh iordh
Leer mylla
Gambla Vbsala byens ägor
Leer mylla
Suagh iordh
Moo iordh
Trålößa1 ägor på denna sidan
Scala ulnarum          


1 Fel för Trälösa?