A5:44

(Rubrik:) Waxala härad

       Notarum Explicatio

A.     Waskestaa ähr 3 hemman alle tilhopa
                                                                           16 1/3 örßland
B.      Vthsäde till denne byen det ena åhret
          i norra giärdet                                            24 1/4 tunna
C.      Vthsäde till hele byen i södher giärdet         23 1/4 tunna
D.      Hårdhwalls höö till hele byen                      20 laß
E.       Hårdhwalls höö till hele byen aff
          lille engen                                                  10 laß
F.      Åkerfieller till Walby huilka ähra
          specificerade folio 47.
          Till denne byen ähr 5 engesfieller i Helleby
          engh affrijtat och noterat medh I folio 64    4 laß

       Specialis Explicatio

             Till denne by ähr hwarken skogh eller mulebete
    1.  Norre gården ähr skatte         6 örßland
         Vthsäde det ena åhret                                 8 7/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret                              8 3/4 tunnor
         Hårdhwalls höö                                          13 laß

    2.  Den andra gården ähr crone   5 2/3 örßland
         Vthsäde det ena åhret                                 8 1/2 tunna
         Vthsäde det andra åhret                              8 1/4 tunna
         Höö till samma gårdh                                  12 laß

    3.  Södhergården ähr crone         4 2/3 öreßland
         Vthsäde det ena åhret                                 6 7/8 tunnor
         Vthsäde det andra åhret                              6 1/4 tunna
         Höö till samma gårdh                                  8 laß

G.      Kyrkiebyen och klåckarebolet ähr 2
          hemman, bådhe tilhopa                              16 1/3 örßland
H.      Vthsäde till bådhe hemmanen                     15 tunnor
I.       Vthsäde på fiellen i Waskestadh giär-
          de, brukat och obrukat åker                       4 tunnor
K.      Vthsäde i söder giärdet det andra åhret      15 tunnor
L.       Hårdhwallß höö aff engen                          10 laß
          Till deße hemman ähr huarken skog eller mulebete

       Specialis Explicatio

          Kyrkiebyen ähr crone    9 1/3 öreßland
          Vthsäde det ena åhret till denne gård          12 5/16 tunnor
          Vthsäde til samma gård det andra åhret      9 3/4 tunnor
          Höö till samma gårdh                                 6 laß

          Klåckarebolet ähr crone 5 örßland
          Vthsäde till klåckarebolet det ena åhret      6 5/8 tunnor
          Vthsäde det andra åhret til klåckarebolet    5 3/16 tunnor
          Höö till samma gårdh aff byengen               4 laß
          Höö aff engesfiell i Wallby engh,
          affrijtat och noterat medh O
          folio 46                                                      3 såtar
         
Till klåckarebolet ähr 2 engesfieller
          i Helleby engh affrijtat och noterat
          medh F folio 64                                         1 laß
         
M.     Cappellans gårdhen
N.      Vthsäde till cappellans gårdhen                   4 1/2 tunna
          Vthsäde på fiellen det andra åhret,
          affrijtat och noterat medh F
          folio 48                                                      4 1/2 tunna
O.      En åkerfiell till prästebolet
          specificerat folio 48

(Karttext:)

Kalfue teppa
Beteßhagha
Leer mylla
Leer mylla
Leermylla
Leer mylla
Leer mylla
Prästebolß ägor
Leer mylla
Bolstadh ägor