A5:45

(Rubrik:) Waxala sochen

       Notarum Explicatio

A.      Skielby ähr 2 hemman, bådhe
          tillhopa                                        21 2/3 öreßland
B.      Vthsäde till hele byen i norra
          giärdet                                        36 1/2 tunna
C.      Vthsäde på fiellen till samma åhr  1 7/8 tunnor
D.      Vthsäde till hele byen i södher
          giärdet                                        36 1/2 tunna
E.       Hårdhwallß höö aff stoor engen   20 laß
F.       Hårdhwallß höö aff lille engen      4 laß
G.      Hårdhwallß höö aff norre engen   6 laß
NB     En åkerfiell till Walby specifi-
          cerat folio 47.
                Till denne by ähr jngen skogh
                      eller mulebete

       Specialis Explicatio

    1.   Norre gården ähr crone      10 2/3 öreßland
         
Vthsäde till denne gården det ena åhret   19 3/16 tunnor
          Vthsäde det andra åhret                         18 1/4 tunna
H.       En wret till samma åhr                           1/2 tunna
I.        En wret till samma åhr                           3/4 tunnor
          Höö till samma gårdh                             15 laß

    2.   Södher gården ähr frelse     10 2/3 öreßland
                lijka medh norre gårdhen i åker
                         och engh
K.      En wret till denne gårdhen                      1 1/4 tunna

(Karttext:)

Moo jordh
Torkareby ägor
Leer mylla
Beteß haghar
Leer mylla
Beteßhaga
Walby ägor på denne sidhan