A5:46-47

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochen

       Notarum Explicatio

A.      Walby ähr 2 hemman, bådhe tilhopa             8 öreßland
B.      Vthsäde det ena åhret i norre giärdet           10 tunnor
          Vthsäde på fiellerna i Waskestaa giärde,
          affritat och noterat medh F folio 44             13 tunnor
          Vthsäde på fiellen i Skielby giärdhe, huilken
          ähr affrijtat och noterat medh NB folio 45   1 1/2 tunna
C.      Vthsäde i södher giärdet det andra åhret     6 1/4 tunna
D.      Vthsäde i öster giärdet till samma åhr          9 1/2 tunna
E.       Vthsäde i wreten till samma åhr                  3 1/2 tunna
F.       Hårdhwallß höö aff byängen                      25 laß
G.       Hårdhwallß höö af fiellerna i stor engen       6 laß
H.       Fem enges fieller till Skeffwij, specificerat folio 41
I.        Tuå enges fieller till Skeffwij, specificerat folio 41
K.      En enges fiell till Skiölsta, specificerat folio 62
L.       En enges fiell till Bolsta, specificerat folio 50
M.      En enges fiell till prästebolet, specificerat folio 48
N.       En enges fiell till Helleby, specificerat folio 64
O.       En enges fiell till klåckarebolet, specificerat folio 44
P.        En enges fiell till Jädra, specificerat folio 60

                Till denne byen ähr huarken skogh eller
                               mulebete.

       Specialis Explicatio

    1.    Norre gården ähr crone   4 öreßland
          
Vthsäde till denne gården det ena åhret     12 1/4 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gård    9 5/8 tunnor
Q.        En wret till samma åhr                              5/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                               16 laß

    2.     Södher gården ähr crone   4 öreßland
                   lijka medh norre gården i åker och engh

(Karttext:)

Skielby ägor på denna sidan
Leer mylla
Leer mylla
Beteß hagher
Leer mylla
Leer mylla
Beteßhagher
Scala ulnarum