A5:48

(Rubrik:) Waxala häradh

        Notarum Explicatio

A.      Waxala prestebool
B.       Vthsäde det ena åhret i stora giärd-
           [d]et                                          26 1/2 tunna
C.       Vthsäde det andra åhret i westra giär-
           det                                             19 tunnor
D.       Vthsäde i lilla giärdet till samma
           åhr                                             8 tunnor
E.        En wret till prästebolet                3/4 tunnor
F.        En åkerfiell huilken cappellan
           brukar, specificerat folio 44
G.       En obrukat åker fiell, ligger i Boll-
           sta beteßhagha och hafuer tillfören-
           de legat till prästebolet