A5:49

(Rubrik:) Waxala sochn

        Notarum Explicatio

A.      Ångerstaa ähr itt skattehemman      16 öreßland
B.      Vthsäde det ena åhret i westra giärdet       20 tunnor
C.      Obrukat åker i samma giärde                    1 3/4 tunnor
D.      Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr           6 3/4 tunnor
E.       Vthsäde till detta hemman det andra åhr    23 tunnor
F.       Obrukat åker i samma giärde [giärdhe]     2 tunnor
G.       En åkerfiell i samma giärde till klåckarebolet
           i Waxala                                                  3/8 tunnor
H.       Hårdhwallß höö aff engen                         20 laß

                Till samma hemman ähr huarken skogh
                                 eller mulebete.

(Karttext:)

Bålstad ägor på denne sidhan
Leermylla
Grundh iordh
Åhrstadh ägor
Åhrstadh ägor
Leer iordh
Grundh iordh
Slaffuestadh ägor
Scala ulnarum