A5:50-51

(Rubrik:) Waxala häradh        Waxala sochn

        Notarum Explicatio

A.      Bålstadh ähr 3 skattehemman,
          alle tillhopa                                               32 öreßland
B.      Vthsäde till hele byen det ena åhret i
          westra giärdet                                          52 tunnor
C.      Obrukat åker till hele byen                        2 1/2 tunna
D.      Vthsäde till hele byen det andra åhret        42 tunnor
E.       Hårdhewallß höö till denne by                  32 laß
          En vthiordz fiell i öster giärdet huilken
          kommer Waxala klåckarebool till
          noterat medh F                                         3/4 tunnor
          Till denne byen ähr en fiell i Walby
          engh afrijtat och noterat medh L
          folio 46                                                    1 laß

                Till denne byen ähr huarken skogh
                         eller mulebete

        Specialis Explicatio

1.       Norre gården ähr skatte   5 öreßland
          Vthsäde till denne gården det ena åhret     8 1/2 tunna
          Obrukat åker till samma åhr                      3/8 tunnor
          Vthsäde det andra åhret till samma gård    6 9/16 tunnor
          Höö till samma gårdh                                5 laß

2.       Millangården ähr skatte    17 öreßland
          Vthsäde till denne gård det ena åhret         27 5/8 tunnor
          Obrukat åker till samma gårdh                  1 5/16 tunnor
          Vthsäde det andra åhret til samma gårdh   22 5/16 tunnor
G.      En wret till samma åhr                               3 tunnor
          Höö till samma gårdh                                17 laß
H.      En beteßhaga huilken duger till åker
          noterat medh H

3.       Södher gården ähr skatte 10 öreßland
          Vthsäde til denne gården det ena åhret      16 1/4 tunna
          Obrukat åker till samma åhr                      3/4 tunnor
          Vthsäde det andra åhret till samma gård    13 1/8 tunna
          En wret till samma åhr                               4 tunnor
          Höö till samma gårdh                                10 laß

(Karttext:)

Kyrkiebyenß ägor
Waskestad ägor
Walby ägor
Kalfue teppa
Leer mylla
Suart mylla
Skiölstadh ägor
Leer mylla
Leer mylla
Sala ägor
Suart mylla
Ångerstadh ägor på denna sidhan
Ångerstadh ägor
Beteßhaghar
Scala ulnarum