A5:52

(Rubrik:) Waxala häradh

        Notarum Explicatio

A.      Åhrstaa ähr itt skattehemman   16 öreßland
B.      Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret   26 tunnor
C.      Vthsäde till samma gård det andra åhret   24 1/2 tunna
D.      Hårdhwallß höö                                       25 laß

                Till detta hemman ähr huarken
                      skogh eller mulebete

(Karttext:)

Ångerstadh ägor
Ångersadh ägor
Grund iordh
Beteßhagha
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Slaffuestadh ägor på denna sidhan
Scala ulnarum