A5:53

(Rubrik:) Waxala häradh

        Notarum Explicatio

A.      Slaffwestadh ähr 2 hemman, både tilhopa      27 öreßland
B.      Vthsäde till hele byen det ena åhret                19 tunnor
C.      Vthsäde i westra giärdet till samma åhr          29 tunnor
D.      Vthsäde det andra åhret i östra giärdet          34 tunnor
          Denne byens engh ähr affrijtat och noterat
          medh H folio 55                                           78 laß
          Till denne by ähr en enges fiell i Dannemarkz kyrkie-
          byens engh, noterat medh M folio 15             4 laß

                      Till denne byen ähr huarken skogh
                            eller mulebete

        Specialis Explicatio

    1.   Norr gården ähr skatte            15 öreßland
          Vthsäde det ena åhret                                          26 5/8 tunnor
          Vthsäde det andra åhret                                       18 7/8 tunnor
          Hårdhewallß höö till denne gårdh                          41 laß
E.       En engesteppa till samma gårdh                            3 laß
F.       En engeshagha till samma gardh                            6 laß
    2.   Söder gården är academiæ      12 öreßland
          Vthsäde det ena åhret till denne gårdhen 21 3/8 tunnor
          Vthsäde det andra åhret                                       15 1/8 tunna
G.      En wret till samma åhr                                          7/8 tunnor
          Hårdhewallß höö till samma gårdh                        37 laß

(Karttext:)

Årestadh ägor
Ångerstadh ägor
Beteß hagha
Leer mylla
Beteß hagha
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Gnijestadh ägor
Leer mylla
Grundh wedh
Gnijestadh ägor
Norby ägor