A5:54-55

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

        Notarum Explicatio

A.       Gnystaa ähr 4 hemman, alle tilhopa 24 1/2 öreßland
B.       Vthsäde till hele byen det ena åhret               50 tunnor
C.       Vthsäde i lilla giärdet till samma åhr               12 3/4 tunnor
D.       Vthsäde det andra åhret till hele byen            44 tunnor
E.        Vthsäde i Sätuna giärde till samma åhr1         16 tunnor
F.        Hårdhwallß höö aff by engen                        30 laß
G.       Höö aff stora engen                                      60 laß
H.       Denne engen kommer Slaffuestadh <till>, specifi-
           cerat folio 53
I.         Denne enges fiell och åkerfiell kommer Lööt
           och Helleby till, ähr affrijtat och specifice-
           rat folio 22

                Till denne byen ähr huarken skogh
                        eller mulebete

        Specialis Explicatio

     1.   Öffwer Gnystadh ähr itt frelsehemman      5 1/2 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret  14 1/6 tunna
K.       En wret till samma åhr                             1 tunna
           Vthsäde det andra åhret till samma gårdh 13 3/8 tunnor
           Höö till samma gårdh                               22 laß
L.        En enges hagha till samma gårdh              3 laß

     2.   Den andra gården ähr skatte     10 öreßland
           Vthsäde till denne gården det ena åhret    25 9/16 tunnor
M.       En wret till samma åhr                             1 tunna
           Vtsäde till samma gårdh det andra åhret   24 7/16 tunnor
           Höö till samma gårdh aff engierna tillhopa 40 laß
N.       En enges hagha                                        4 laß
           Till denne gårdh ähr en vth iordz fiell
           i Rörby giärdhe aff rijtat och noterat
           medh folio 56                                          1 1/8 tunna

     3.   Den tridie gården ähr crone    4 1/3 öreßland
           Vthsäde det ena åhret till denne gårdhen   11 1/2 tunna
O.       En wret till samma åhr                              1/2 tunna
           Vthsäde det andra åhret                           11 tunnor
           Höö aff alla engerna tillhopa                     19 laß
P.        En enges hagha till samma gårdh               2 laß

     4.    Den fierde gården ähr crone  4 1/2 öreßland
                    lijka medh tridie gårdhen i åker och engh
Q.        En wret till samma gårdh                         1/4 tunna
R.        En enges hagha till samma gårdh              2 laß

(Karttext:)

Slaffuestadh ägor på denna sidhan
Leermylla
Beteßhaga
Leermylla
Lermylla
Leermylla
Leermylla
Kalfue teppa
Betes haghar
Leermylla
Betes haghar
Lötz ägor på denna sidhan
Sätuna ägor på denna sidann
Willinghe ägor på denna sidhan
Scala ulnarum
Kongs engen på denne sidhan                     
1 ahr ms