A5:56

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

A.       Stångeby ähr itt cronehem-
          
man                           12 öreßland
B.       Vthsäde till  detta hemman det
           ena åhret                                       13 1/2 tunna
C.       En obrukat wret till samma gård      2 1/8 tunna
D.       Vthsäde det andra åhret till
           samma gårdh                                 10 5/8 tunnor
E.        Vthsäde på tuenne fieller i
           Rörby giärde                                  2 5/8 tunnor
F.        Hårdhwallß höö aff södher
           engen                                             7 laß
G.       Hårdhwallß  höö aff öster
           engen                                             7 laß
H.       Hårdhewallß höö aff norre
           engen                                             12 laß

I.         Rörby ähr 6 öresland, 4 ähr
           crone och 2 ähr skatte
K.       Vthsäde till Rörby det ena åhret      18 1/8 tunna
L.        Obrukat åker i samma gierde          1 1/4 tunna
M.       Vthsäde det andra åhret till Rörby   13 1/8 tunna
N.        Höö aff engen                                 6 laß
O.        Tuenne fieller huilka en Vbsala bor-
            gare brukar                                    4 3/4 tunnor
P.         En åkerfiell till skattegårdhen i
            Gnijstadh specificerat folio 54
Q.        En åkerfiell huilken brukas till
            södher gådhen i Norrby i Danne-
            markz sochn och ähr specificerat
            folio 21.

                Till deße hemman ähr huarken
                    skogh eller mulebete

(Karttext:)

Skiölstadh ägor
Leermylla
Leermylla
Lundha ägor
Slaffuestadh ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Norreby ägor