A5:6-7

(Rubrik:) Waxala haradh      Dannmark sochen.

Notarum Explicatio

         1. Generalis
A.   Säffia är 8 hemman, alla tillhopa 53 2/3 örislandh.
B.   Vtsäde det ena åhret i det gerdet med <B> noterat    66 1/2 tunna
C.   J det gerdet med C noterat till samma åhr                 11 tunnor
D.   J det gerdet med D noterat och samma åhr               7 tunnor
                                                                   Summa        84 1/2 tunna
                Vtsäde det andra åhret
E.    J det gerdet med E noterat                                       46 tunnor
F.    J det gerdet med F noterat                                       20 tunnor
G.   J wreeten med G noterat                                          7/8 tunnor
H.   J wreeten med H noterat                                          2 7/8 tunnor
I.     J wreeten med I noterat                                           1 tunna
K.   Hårdwalz höö af Stoor engen                                   150 laß
L.    Hårdwalzhöö aff Lillengen                                        26 laß
M.   Aff norrengen   hårdwalz höö                                   100 laß
                               fräkne till                                          30 laß
N.   Cronones diuregård, men nu brukas till hästhaga.
O.   En åkerfiäll
                             till Nontuna, specificerat folio 10
P.    En engesfiäll

         2. Specialis
1.    Den norre gården är crone 7 örislandh
       Vtsäde det ena åhret                                                11 tunnor
       det andra åhret                                                         9 3/16 tunnor
       Höö till                                                                     40 laß

       Alle de andre gårder som äre med 2, 3, 4, 5, 6 och 8 no-
             terade äre lijke denne förste som är med 1 noterat
             både i öretaal och ägor.

7.    Den gården som är 7 noterat är 4 2/3 öris land
                             effter byamälningen.
       Vtsede det ena åhret                                                7 5/16 tunnor
                   det andra åhret                                             6 1/8 tunna
       Höö till                                                                     26 laß

       Till denne byn ähr skog till wed
          och gerdzle, mulebete och fiske watn
          lijtet.
Q.   Stoowachtarnas torp.
R.    Der till är vtsäde det ena åhret                                  1 tunna
S.    Det andra åhret                                                        3/4 tunnor

(Karttext:)

Kongz engen
Säby ägor
Föret
Willinge ägor
Leermylla
Sandmylla
Nontuna ägor
Ekeby egor
Sandmylla
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

8 pl