A5:60

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

A.       Jädra ähr itt skattehem-
          
man                                         13 1/3 öreßland
B.        Vthsäde till denne gårdhen
            det ena åhret                           21 tunna
C.        Vthsäde till samma hemman
            det andra åhret                        18 tunnor
D.        Hårdhwallß höö aff wester
            engen                                      6 laß
E.        Små starrhöö aff lille engen       3 laß
F.        Små starrhöö aff wester engen  7 laß
G.       Hårdhwallß höö aff södher
           engen                                       8 laß

           Till samma hemman ähr en enges
           fiell i Walby engh, affrijtat
           och noterat medh P folio 46      2 såter

(Karttext:)

Lundha ägor på denna sidhan
Leermylla
Leermylla
Skielby ägor
Leermylla
Suia ägor
Suia ägor