A5:61

(Rubrik:) Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.       Tårkereby ähr 6 hemman, alle tilhopa   33 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret
            bådhe medh brukat och obrukat
            åker                                                   61 tunna
C.        Vthsäde till hele byen det andra
            åhret bådhe medh brukat och obru-
            kat åker                                             38 tunnor
D.        Hårdhwallß höö aff södher engen        20 laß
E.        Hårdhwallß höö aff wester engen         16 laß

                Till samma byen ähr skogh
                och mulebete lijtet

         Specialis Explicatio

    1.    Norre gården ähr crone 4 1/2 öreßland
           Vthsäde till denne gården det ena åhret 8 5/16 tunnor

F.        En åkerfiell i samma gierdhe                 2 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till sam-
            ma gårdh                                            5 1/8 tunna
            Höö aff alla engierna tillhopa               5 laß

    2.    Den andra gården ähr crone 4 1/2 öreßland
           lijka medh första gårdhen i åker
           och engh
G.       En åker fiell till denne gårdh                  2 tunnor

    3.    Den tridie gården ähr crone                  4 1/2 öreßland
          
lijka medh första gårdhen i
           åker och engh
H.       En åker fiell till samma gårdh                 2 tunnor

    4.    Den fierde gården ähr crone                  6 1/2 öreßland
           Vthsäde till denne gården det ena åhret 12 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                        7 7/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                            7 las

    5.    Den fempte gården ähr crone                 6 1/2 öreßland
                och ähr ödhe
   
       Lijka medh den fierde ghården i åker och engh

    6.    Den siette gården ähr frelße                   6 1/2 öreßland
           Lijka medh den fierde ghardhen
                i åker och engh.

(Karttext:)

Moo iordh
Wittulß engi ägor
Jella ägor
Moo jordh
Leer jordh
Jella ägor
Leer jordh
Leer iordh
Leer jordh
Trålößa ägor
Skielby ägor