A5:62-63

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.       Skiölstadh ähr 3 hemman alle tilhopa              31 öreßland
B.       Vthsäde till hele byen i norra giärdet               54 tunnor
C.       Vthsäde det andra åhret i södher giärdet        54  tunnor
D.        J wreten till hele byen                                     3 tunnor
E.        Hårdhewallß höö aff byengen                        60 laß
F.        Hårdhewallß höö aff stoor engen                   30 laß
G.        Hårdhewallß höö aff lille engen                     10 laß
            Till denne byen ähr en engesfiell i Walby
            engh, afrijtat och notrerat medh K folio 46    1 laß

                    Till denne byen ähr skogh och mulebete
                                    lijtet.

         Specialis Explicatio

    1.    Westra gården ähr frelße            8 öreßland
           Vthsäde till denne gårdh det ena åhret            26 tunnor
           Vthsäde till samma gårdh det andra åhret       14 5/8 tunnor
           Höö aff alla engerna tillhopa                           25 laß
H.       Tuå beteßhaghar till samma gårdh
I.         En kalffue teppa

    2.    Den andra gården ähr frelße        8 öreßland
            lijka medh första gårdhen i åker och engh
K.       Tuå beteßhaghar till denne gårdh noterat medh <K>
L.        En kalffue teppa

    3.    Den tridie gården ähr skatte        11 öreßland
           Vthsäde till denne gårdh det ena åhret            26 1/8 tunna
           Vthsäde det andra åhret                                27 9/16 tunnor
           Höö aff alla engerna tillhopa                          49 laß
M.       Tuå beteß haghar till samma gårdh
N.        En kalffueteppa

(Karttext:)

Suia ägor
Skefui ägor
Moo jordh
Suia ägor
Leer mylla
Bolstadh ägor
Leer mylla
Sank åker beblandat medh molera.
Leer mylla
Ångerstadh ägor
Lundha ägor
Stångeby ägor
Scala ulnarum