A5:64

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

A.       Helleby ähr 2 hemman, bådhe tilhopa 16 öre
           och 20 pengland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret                    26 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret                                    22 tunnor
D.        Små starrhöö aff engen                                      50 laß
E.         Enges fieller i samma engh i Waskestaadh,
            specificerat folio 44.
F.         Tuå engesfieller till klåckarebolet i Waxala         1 laß
G.         En engesfiel huilken en Vbsala borgere brukar   1 laß
             Till denne byen ähr en enges fiell i Walby
             engh, noterat medh N folio 46                           2 såtar

                      Till denne byen ähr skogh till weedh
                      och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

    1.    Östra gården ähr crone    9 öresland
           Vthsäde till denne gårdh det andra åhret              13 7/8 tunnor
H.        En w<r>et till samma åhr                                    1/2 tunna
I.          En wret till samma åhr                                        1/2 tunna
            Vthsäde det andra åhret till samma gård              11 3/4 tunnor
            Höö till samma gårdh                                          26 laß

            Westra gården ähr skatte
            7 öre och 20 pengland
            Vthsäde det ena åhret til
            denne gårdhen                            12 1/6 tunna
K.        En wret till samma åhr                 5/8 tunnor
L.         En wret till samma åhr                 1/4 tunna
            Vthsäde det andra åhret
            till samma gårdh                          10 3/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                  24 laß
            En vthiordz fiell i Åby gierde
            till samma åhr affrijtat och
            noterat medh <NB> folio 68       7/8 tunnor
            Till denne gårdhen ähr
            en vthiordz fiell i Breåkers
            gierde i Gambla Vbsala
            sochen, noterat medh P
            folio 89                                       2 3/8 tunnor

(Karttext:)

Törneby ägor på denna sidhan
Törneby äghor
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Leermylla
Swagh iordh
Swia ägor på denne sidhan
Leer mylla