A5:65

(Rubrik:) Waxala sochn

         Notarum Explicatio

          Byle vthiordh ähr specificerat
                         som effter fölier
A.       Kommer Törneby til, specificerat
           folio                                    69
B.       Kommer Törneby till speci- [69]
           ficerat folio                          69             
C.       Tuå åkerfieller till ?eta
           specificerade folio                39
D.       Tuå engesfieller till ?eta
           specificerat folio                   39
E.        Kommer Törneby till, specifi-
           cerat folio                            69
F.        Kommer prästebolet till,
           specificerat folio                   48
G.       Kommer en Ubsala borgare
           till                                        1 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Swia ägor på denne sidan
Halmby bodas ägor
Scala ulnarum

(Annan anteckning, annan hand:)

Byle utjord, se vidare pag. 128.