A5:66-67

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.       Suija ähr 3 skattehemman, alle tilhopa      48 1/3 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret i södher giärdet     65 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret i westre giärdet  55 tunnor
D.        Höö aff stoor engen till hele byen             140 laß
E.         Höö aff Långh engen                              70 laß

                      Till denne byen ähr skogh till weedh
                         och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

    1.    Norre garden ähr skatte           10 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret      26 7/8 tunnor
           Vthsäde till samma gårdh det andra åhret     22 3/4 tunnor
           Höö aff alla engierna tillhopa                        87 laß
F.        En engeshagha till samma gårdh                   4 laß
G.        En enges hagha till samma gårdh                  2 laß
            Humblegårdh till samma gårdh                    200 kuper

    2.     Den andra gården ähr skatte    18 öreßland
           
Vthsäde det ena åhret till denne gårdh         24 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh    20 7/16 tunnor
            Höö aff alla engerna tillhopa                        78 laß
H.        En enges hagha till samma gårdh                  4 laß
I.          En enges hagha till samma gårdh                 2 laß
            Humblegårdh till samma gårdh                    100 cuper

    2.1   Södher gårdhen ähr skatte        10 2/3 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret      13 7/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret till samma gård       11 3/4 tunnor
           Höö till samma gårdh aff engerna tilhopa      45 laß
K.       En engeshagha till samma gårdh                    3 las
           Humblegårdh                                               60 cuper

(Karttext:)

Åby2 ägor
Törneby ägor
Jädra ägor
Skielby ägor
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Helleby ägor på denna sidhan
Leer mylla
Skiöl stadh ägor
Leer mylla Suagh iordh
Åkerby ägor
Skiölstad ägor på denne sidhan
Scala ulnarum

1 Fel för 3?
2 Äby ms