A5:69

(Rubrik:) Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Törneby ähr 2 hemman, bådhe til-
            hopa                                                 11 1/3 öresland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret     20 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret til hele byn    18 tunnor
D.        Hårdhwallß höö aff byängen               60 laß
            Till denne by ligger en vthiordh,
            Byle benempdh, afritat folio 65
            Vthsäde aff vthiordhen det ena
            åhret medh A noterat                         3 3/4 tunnor
            Vthsäde det andra åhret aff
            vthiordhen medh B noterat                 5 7/8 tunnor
            Hårdhwallß höö aff vthiorden
            medh E noterat                                  18 laß
            Tuå engesfieller till denne
            byen på Byle engh noterat
            medh D folio 128                               2 las
                   Till denne byen ähr skogh
                   och mulebete ganska ringia

         Specialis Explicatio

    1.    Wester gården ähr crone 4 öre och
            20 pengland
            Vth säde det ena åhret i öster
            giärdet                                               8 1/2 tunna
            Vth säde på Byle vthiordh till
            samma åhr                                         1 7/8 tunnor
            Vthsäde till samma åhr det an-
            dra åhret                                            7 5/8 tunnor
            Vthsäde på vthfiälen till samma åhr      2 15/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                          26 laß
            Höö till samma gårdh aff vthiordhen     9 laß

    2.     Öster gården ähr 6 öre och 12 pengland,
            4 öre och 20 pengland ähr crono
            och 1 öre och 16 pengland skatte,
            men skatte vthiordhen ähr intet delach-
            tigh i Byle vthiordh, vthan Byle vthiordh
            ligger allenast till bådhe cronehemman.
            Vthsäde till denne gården i öster
            giärdet                                                11 7/16 tunnor
            Vthsädhe aff Byle vthjordh till sam-
            ma åhr                                                1 7/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till sam-
            ma gårdh                                            10 5/16 tunnor
            Vthsäde på vthiordhen till sam-
            ma åhr                                                2 15/16 tunnor
            Höö till samma gårdh aff by
            engen                                                  34 laß
            Höö1 aff vthiordhen till sam-
            ma åhr                                                9 laß

(Karttext:)

Sandh mylla
Sandh mylla
Leer mylla
Kalfue teppa
Helleby ägor på denna sidan
Åby ägor på denna sidan
Suia ägor
Scala ulnarum

1 Hoo ms